Sigurd Bergflødt

Sigurd Bergflødt

Sigurd Bergflødt er sosiolog og universitetslektor i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet storbyuniversitetet. Han er redaksjonsmedlem i Anthropology of Food og arbeider blant annet med forbindelsene mellom mat, samfunn og barn.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform