Rolv Lundheim

Rolv Lundheim

Rolv Lundheim er første amanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han er biolog (dr. scient) med fysiologi som spesialfelt. Gjennom undervisning og forskning har han de senere årene vært spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid i barnehagen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform