Randi Hojem Røthe

Randi Hojem Røthe

Randi Hojem Røthe har undervist i pedagogikk og vært studieleder ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har spesielt vært opptatt av utvikling av godt læringsmiljø og hvordan vi tar imot nye studenter. Røthe har master i pedagogikk med fokus på skoleledelse og hvordan Rektorskolen brukte ny kunnskap om ledelse, læring og motivasjon.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2