Petter Hurlen
© Moment Studio

Petter Hurlen

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i evaluering av teknologi-innføring i radiologi. Han har jobbet i grenselandet mellom IKT og helse i over 40 år, både i helsesektoren, forskningsgrupper, forvaltning og industri – nasjonalt og internasjonalt. Hurlen er i dag overlege i klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus, sekretær for den europeiske føderasjonen for medisinsk informatikk (EFMI) og nestleder i styret for Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform