En kort innføring i klinisk informatikk (Heftet)

Forfatter:

Petter Hurlen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202702694
Kategori: Medisin , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Psykologi og psykiatri , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag , Sosialfag og Innovasjon
Fag: Helsefag, Innovasjon, Medisin, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En kort innføring i klinisk informatikk

En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

  • Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
  • Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av systemer i den kliniske hverdagen.
  • Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
I tillegg beskrives noen sentrale etiske betraktninger rundt klinisk informatikk. Eksemplene er hentet fra den kliniske hverdagen, og en pasienthistorie benyttes som en rød tråd gjennom det hele.

Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i evaluering av teknologi-innføring i radiologi. Han har jobbet i grenselandet mellom IKT og helse i over 40 år, både i helsesektoren, forskningsgrupper, forvaltning og industri – nasjonalt og internasjonalt. Hurlen er i dag overlege i klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus, sekretær for den europeiske føderasjonen for medisinsk informatikk (EFMI) og nestleder i styret for Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.