Per Henning Uppstad
© Foto: Elisabeth Tønnessen

Per Henning Uppstad

Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Han har særlig arbeidet med teoretisk avklaringsarbeid i skjæringspunktet mellom spesialpedagogikk og lingvistikk, og har forskningsinteresser innen teknologistøtta læring, lesevitenskap og tidlig intervensjon.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4