Per Arne Rød

Per Arne Rød

Per Arne Rød er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sosialfag og vernepleie. Han er klinisk sosionom og dr.polit. med bakgrunn i sosialt arbeid og helsefag, og har arbeidserfaring som kliniker, barnevernsleder, underviser og forsker. Rød har særlig forsket på skjønnsutøvelse og beslutninger i barnevernet og på konsekvenser av konfliktfylte samlivsbrudd. Det siste er også tema for hans doktorgradsarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform