Oddvar Førland

Oddvar Førland

Oddvar Førland er sykepleier og cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Førland har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleie, psykiatri og rusomsorg. Han er nå førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole og forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest og ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform