Nina Lang

Nina Lang

Nina Lang, cand.psychol., er enhetsleder ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Hun er spesialist i klinisk familiepsykologi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform