Nina Engesnes

Nina Engesnes

Nina Engesnes er universitetslektor og stipendiat i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager ved OsloMet – storbyuniversitetet. Tema for hennes phd-prosjekt er samarbeid om kunnskapsutvikling knyttet til profesjonsutøvelse i barnehagens lydlandskaper. Engesnes sitter også i redaksjonen som har kunstnerisk og faglig ansvar for utvikling av sang-appen TRALL ved OsloMet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform