Nina Engesnes

Nina Engesnes

Omtale
Nina Engesnes er universitetslektor og stipendiat i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager ved OsloMet-Storbyuniversitetet. Hun underviser i musikk i kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet ved barnehagelærerutdanningen og sitter i redaksjonen som har kunstnerisk og faglig ansvar for utvikling av sang-appen TRALL ved OsloMet. Hennes phd-prosjekt handler om utvikling av kunnskap knyttet til profesjonsutøvelse i barnehagens lydlandskaper. Engesnes har tidligere publisert artikler sammen med kolleger om skapende muligheter i tre musikkrelaterte apper (Nordisk barnehageforskning) og om barnehagens musikalske veivisere i et mangfoldsperspektiv.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1