Marit Graue

Marit Graue

Marit Graue er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, og er tilknyttet høgskolens Senter for kunnskapsbasert praksis. Hun har også en bistilling ved Barneklinikken, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus. Graue veileder sykepleiestudenter på bachelor- og videreutdanningsnivå, med særlig ansvar for videreutdanning i klinisk sykepleie, diabetessykepleie. Hun er leder for forskningsgruppen DIABEST (Diabetes research group for best practice). Gruppen har sitt hovedfokus på forskning omkring psykososiale aspekter ved diabetes og prosjekter relatert til organisering av og kvalitet i helsetjenesten. Hun er nestleder i Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og sitter i redaktørgruppen for tidsskriftene European Diabetes Nursing og Diabetesforum.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Diabetes av Marit Graue og Anita Skafjeld (Heftet)

    Diabetes

    Forebygging, oppfølging og behandling

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2011 ISBN 9788279500742 Heftet Akademisk