Diabetes (Heftet)

Forebygging, oppfølging og behandling

Forfatter:

Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 376
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500742
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Diabetes

Diabetes omhandler behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området.

Målet er at mennesker med diabetes selv skal være i stand til daglig å ta kompliserte behandlingsmessige vurderinger og valg for å unngå komplikasjoner og videreutvikling av sykdommen. For å lykkes i arbeidet med å motivere og veilede pasienten til selvhjelp og egenmestring må helsepersonell ha forståelse for hvordan det er å leve med diabetes.

Boka favner behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området. Brukerperspektivet er ivaretatt med vekt på å styrke pasientens evne til egenmestring, og en rekke tiltak og metoder blir presentert.

Diabetes er beregnet på sykepleiere i klinisk praksis, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, og på sykepleiere som tar videreutdanning i diabetessykepleie. Sykepleierstudenter i bachelorutdanningen som søker kunnskaper om diabetes, vil ha nytte av boken. Boka egner seg også for annet helsepersonell som ønsker å oppdatere sine kunnskaper på feltet.

Til toppen

Forfatter(e)
Marit Graue er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, og er tilknyttet høgskolens Senter for kunnskapsbasert praksis. Hun har også en bistilling ved Barneklinikken, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus. Graue veileder sykepleiestudenter på bachelor- og videreutdanningsnivå, med særlig ansvar for videreutdanning i klinisk sykepleie, diabetessykepleie. Hun er leder for forskningsgruppen DIABEST (Diabetes research group for best practice). Gruppen har sitt hovedfokus på forskning omkring psykososiale aspekter ved diabetes og prosjekter relatert til organisering av og kvalitet i helsetjenesten. Hun er nestleder i Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og sitter i redaktørgruppen for tidsskriftene European Diabetes Nursing og Diabetesforum.
Anita Skafjeld er sykepleier med videreutdanning i diabetessykepleie og administrasjon og ledelse.

Hun er ansatt ved diabetespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, hvor hun blant annet arbeider med undervisning og veiledning av helsepersonell og personer med diabetes. Hun har spesialkompetanse innen diabetes fotsår. Skafjeld er leder for et forskningsprosjekt om sekundær forebygging av fotsår hos personer med diabetes. Hun har vært diabetes- og avdelingssykepleier ved medisinsk poliklinikk, Lovisenberg Diakonale sykehus, prosjektmedarbeider i Diabetesforbundet og leder ved Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring. Hun har deltatt i nettverks- og organisasjonsarbeid i inn- og utland.
Anne-Marie Aas, ph.d., er ansatt som klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for klinisk ernæring, Oslo universitetssykehus HF, Aker.
Bjørnar Allgot har lærerutdanning, utdanning innen personaladministrasjon og personal- og organisasjonsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt som generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992.

Anne Haugstvedt er utdannet sykepleier og sosiolog.

Hun er ansatt som postdoktor ved Høgskulen på Vestlandet.

Marjolein Memelink Iversen er utdannet sykepleier og har en ph.d.

Hun er leder på Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet.

Bjørg Karlsen (f. 1947) er dr.polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.
Reidun Natalie D. Mosand er ansatt som diabetessykepleier og seksjonsleder ved endokrinologisk poliklinikk, Medisinsk klinikk, Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Aker.
Anne Karin Måløy er ansatt som diabetessykepleier ved Barnemedisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.
Ole Bjørn Rekdal er utdannet sykepleier og har oppnådd graden dr.polit. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskulen på Vestlandet.
Berit Rokne er ansatt som professor i sykepleievitenskap ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Jørn Vegard Sagen, dr.med., er ansatt som lege i spesialisering ved Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssjukehus. I tillegg er han førsteamanuensis ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
Jorunn O. Alvik Torgauten er ansatt som seksjonsoverlege, Klinikk for psykosomatisk medisin, Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus.