Malene Wøhlk Gundersen

Malene Wøhlk Gundersen arbeider som universitetsbibliotekar ved Helsefagbiblioteket på OsloMet. Hun har en bachelorgrad innen bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus og en mastergrad i kunnskapsbasert praksis fra Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Gundersen har tidligere jobbet ved helsefaglige bibliotek på Ullevål universitetssykehus, i Helsedirektoratet og ved Folkehelseinstituttet. Hun er medforfatter på flere systematiske oversikter, har bred erfaring med undervisning i kunnskapsbasert praksis og leder en prosjektgruppe som utvikler et e-læringskurs innen kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform