Magritt Lundestad
© Foto: Kaja Bruskeland

Magritt Lundestad

Magritt Lundestad er dosent ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Lundestad underviser i ledelse, veiledning og organisasjonsutvikling på videreutdanning og masternivå. Hun har gitt ut flere monografier som «Barnehagen som arbeidsplass – å vare som pedagog og leder» (2012), «Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen» (2019) og vært medforfatter i «Å være leder i barnehagen» (2021) og «Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog» (2020). Lundestad har også deltatt med kapitler i flere antologier som «Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning» (2021).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform