Konflikter - bare til besvær? (Heftet)

Konfliktløsning i barnehagen

Forfatter:

Magritt Lundestad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 264
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346107
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Konflikter - bare til besvær?

Hvilke type konflikter oppstår i personalgrupper i barnehager? Hvordan bør styrer og ansatte forholde seg til disse? Hva kan være årsakene til en konflikt? Hvordan kan en være forberedt på konflikter? Og hvordan kan vanskelige samtaler gjennomføres?

Forfatteren tar for seg hva en konflikt er, og hva som kan ligge til grunn for konflikter. Etiske og juridiske forhold tas opp i forbindelse med personalsaker, og forfatteren går også inn på den innvirkning kjønn kan ha på konfliktnivået i en personalgruppe i et til nå kvinnedominert miljø. Konflikter er ikke bare negative - de kan også være konstruktive og utviklende. Konflikter kan styres, håndteres og løses, og boken er et godt redskap for leseren til å gjøre nettopp det.

Konflikter - bare til besvær er skrevet for styrere og pedagogiske ledere, for førskolelærerstudenter i grunnutdanningen og for fordypningsenhet i organisasjon og ledelse for barnehager.

Til toppen

Forfatter(e)

Magritt Lundestad er dosent ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Lundestad underviser i ledelse, veiledning og organisasjonsutvikling på videreutdanning og masternivå. Hun har gitt ut flere monografier som «Barnehagen som arbeidsplass – å vare som pedagog og leder» (2012), «Veiledningsfortellinger om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen» (2019) og vært medforfatter i «Å være leder i barnehagen» (2021) og «Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog» (2020). Lundestad har også deltatt med kapitler i flere antologier som «Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning» (2021).