Lotta Snickare
© Foto: Amalie Huth Hovland, UiO

Lotta Snickare

Lotta Snickare er forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Norge. Hennes forskningsinteresser er organisasjoner og ledelse ut fra et kjønnsperspektiv. Lottas nåværende forskning er fokusert på kjønn og makt i akademiske organisasjoner, og hun deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på dette feltet. Lotta har tidligere gitt ut bøkene Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre (2005) sammen med Liza Marklund og Makt utan magi (2012). Lotta var koordinator for FRONT-prosjektet som denne boken handler om. Hun var ansvarlig for å utforme og gjennomføre alle prosjektets tiltak og den kvalitative forskningen.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4