Lisbeth Thoresen

Lisbeth Thoresen

Lisbeth Thoresen er postdoktor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (UiO), og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO. Hun er utdannet sykepleier, har mellomfag i kristendom og hovedfag og doktorgrad i profesjonsetikk fra Det teologiske fakultet, UiO. Forskningsområder er medisinsk etikk, omsorgspraksis og omsorgstenkning ved livets slutt. Thoresen har vært ansatt ved Høgskolen i Vestfold, der hun underviste på bachelor- og masternivå. Hun har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleien, på medisinsk avdeling og på barneavdeling.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3