Lene Annette Hagen Haakstad

Lene Annette Hagen Haakstad

Lene A. H. Haakstad (lahaakstad@nih.no) har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (NIH) og er i dag ansatt som førsteamanuensis og forsker ved seksjon for idrettsmedisinske fag på NIH. I tillegg er hun akademisk leder med utdanningsansvar ved NIH Aktiv. Fagfelt og forskningsområde er fysisk aktivitet under graviditet, samt effekt av trening på ulike svangerskaps- og fødselsutfall.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform