Fysisk aktivitet og helse (Heftet)

Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

Forfatter:

Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202568313
Kategori: Medisin , Idrettsfag og Helsefag
Fag: Helsefag, Idrettsfag, Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fysisk aktivitet og helse

Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Gjennom 18 kapitler basert på kunnskapsoppsummeringer av eksisterende litteratur belyser boken følgende hovedtemaer:

  • anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen
  • sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer samt andre tilstander, som i og etter svangerskap
  • teorier og modeller for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og andre ikke er det
  • betydningen av sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn samt faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet
  • fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaer
Målgruppen for boken er studenter og vitenskapelig ansatte innen idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken er også relevant for andre som er involvert i arbeid med fysisk aktivitet og helse.

Boken er redigert av Monica Klungland Torstveit, Sveinung Berntsen og Hilde Lohne-Seiler fra Universitetet i Agder samt Sigmund A. Anderssen fra Norges idrettshøgskole. Antologien inneholder i tillegg bidrag fra forskere ved ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

Til toppen

Andre utgaver

Fysisk aktivitet og helse
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Presse Fysisk aktivitet og helse

Systematisert og oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet og helse 20.03.2019

«Redaktørene og forfatterne av boka «Fysisk aktivitet og helse» har lykkes i å lage en grundig, god og oversiktlig bok som samler og systematiserer oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet, både på individnivå og med et samfunnsperspektiv. Boka har klar klinisk forankring og gir leseren god innsikt i dagens kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og tilhørende utfordringer. Boka må gjerne leses sammenhengende, men fungerer også utmerket som lærebok og som et oppslagsverk.»

Kirsti Krohn Garnæs, spesialist i idrettsfysioterapi, Fysioterapeuten 3/2019Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Monica Klungland Torstveit er ansatt som førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og forskningserfaring fra Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR). I tillegg er hun fagansvarlig for enhet for idrettsernæring og restitusjon i Olympiatoppen sør. Hovedfagfeltet hennes er fysisk aktivitet, helse og idrettslig prestasjon.

Hilde Lohne-Seiler har siden 1994 arbeidet ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Forskningsfeltet hennes er i hovedsak adaptasjon til trening og fysisk aktivitet hos gravide og eldre. Hun har en ph.d. på fysisk aktivitet og fysisk form hos eldre individer, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i januar 2016. Undervisningsfeltet hennes er hovedsakelig anatomi, fysisk aktivitet/idrett og helse knyttet til ulike målgrupper, treningslære med fokus på styrketrening og trening av leddbevegelighet, fysisk vekst og utvikling og aldringsprosessen knyttet til ulike organsystemer.

Sveinung Berntsen er ansatt som professor i idrettsvitenskap og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og forskningserfaring fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus og Uppsala universitet. Berntsens forskningsområder er primært trening eller fysisk aktivitet ved astma eller kreft. Berntsen har også arbeidet mye med treningsintervensjoner for ulike grupper.

Sigmund A. Anderssen er professor i fysisk aktivitet og helse og leder av Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han arbeider bredt innen fysisk aktivitet og helse, blant annet med kartlegging av aktivitetsvaner og fysisk form i befolkningen, skolebaserte intervensjoner og anbefalinger for fysisk aktivitet.

Eirik Abildsnes (eirik.abildsnes@kristiansand.kommune.no) er lege utdannet ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og har en ph.d. grad fra Universitetet i Bergen, hvor han fortsatt er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedstillingen hans er som forskningsrådgiver i Kristiansand kommune, der han også er medisinsk-faglig rådgiver for folkehelsearbeidet og for oppvekstsektoren.

Lars Bo Andersen (lars.bo.andersen@hvl.no) er professor ved Høgskulan på Vestlandet. Han har ph.d. i zoofysiologi og medisinsk doktorgrad fra Københavns Universitet. Han har tidligere vært forskningsleder og centerleder ved Syddansk Universitet, professor på Norges idrettshøgskole samt ved Københavns Universitet. Andersen er epidemiolog og har forsket i fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- karsykdom gjennom 35 år med spesiell fokus på barn.

Karianne Vassbakk Brovold (karianne.v.brovold@gmail.com) har en mastergrad i idrettsvitenskap og en ph.d. i helsevitenskap fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. I sitt doktorgradsprosjekt undersøkte hun gjennomførbarheten av livsstilsendringer for kreftpasienter under aktiv behandling med cellegift. I dag jobber hun som selvstendig næringsdrivende og tilbyr individuell helse- og livsstilsoppfølging, samt kurs og foredrag.

Ingrid Demmelmaier (ingrid.demmelmaier@pubcare.uu.se) er dosent ved Uppsala Universitet og disputerte for sin ph.d. i 2010. Hun har arbeidet klinisk som fysioterapeut i mange år i primærhelsetjenesten og i militær bedriftshelsetjeneste. Demmelmaier har en bachelor i psykologi. Hennes forskningsområde er primært fysisk aktivitet med fokus på atferdsendring ved ulike sykdomstilstander. Demmelmaier har undervisningsoppdrag på masternivå og holder også frittstående kurs i Sverige, Norge og Sveits.

Sindre M. Dyrstad (sindre.dyrstad@uis.no) er professor i idrettsvitenskap og leder av Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Hans fordypning er innen folkehelse og fysisk aktivitet, samt treningslære. Dyrstad har en ph.d. fra Norges idrettshøgskole fra 2006.

Ulf Ekelund (ulf.ekelund@nih.no) er professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Han arbeider først og fremst med epidemiologisk forskning som omfatter fysisk aktivitet på befolkningsnivå, determinanter for for fysisk aktivitet, og hvordan fysisk aktivitet og sedat atferd påvirker ikke-smittsomme sykommer og deres utvikling.

May Grydeland (may.grydeland@nih.no) er utdannet ved Norges idrettshøgskole (ph.d.) og ansatt som førsteamanuensis ved seksjon for fysisk prestasjonsevne. Hun har undervisning, veiledning og forskningsarbeid i svømming og vannaktiviteter, intervensjoner for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen, måling av fysisk aktivitet og fysisk form hos barn og unge.

Hilde Grønningsæter (hilde.gronningsater@usn.no) er utdannet bioingeniør fra Rikshospitalet, og har hovedfag (1985) og ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (1992). Hun gründet og ledet analyseselskapet Humentor AS (2000 - 2014), hvor fokus bl.a var arbeidsmiljøkartlegging, helseprofiltest og implementering av sykefraværstiltak i arbeidslivet. Hun har siden 2013 vært førsteamanuensis på Universitet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Forskningsfeltet er bl.a FA, jobbstress og mestring knyttet til helse og prestasjon i ulike settinger.

Lene A. H. Haakstad (lahaakstad@nih.no) har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (NIH) og er i dag ansatt som førsteamanuensis og forsker ved seksjon for idrettsmedisinske fag på NIH. I tillegg er hun akademisk leder med utdanningsansvar ved NIH Aktiv. Fagfelt og forskningsområde er fysisk aktivitet under graviditet, samt effekt av trening på ulike svangerskaps- og fødselsutfall.

Kari Anne Hakestad (kahak@oslomet.no) er sykepleier og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2016. Hakestad er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet der hun underviser sykepleierstudenter og veileder mastergradskandidater. Hennes interesse- og forskningsfelt er osteoporose og trening samt pasientundervisning.

Bjørge Herman Hansen (bjorge.herman.hansen@nih.no) er utdannet ved Norges idrettshøgskole (ph.d.) og er ansatt som postdoktor ved seksjon for idrettsmedisinske fag. Han jobber med epidemiologiske og metodiske problemstillinger innenfor feltet fysisk aktivitet, samt underviser i fagene vitenskapelig metode og statistikk.

Tommy Haugen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Sogn og Fjordane (2002), med mellomfag i idrettsvitenskap (2003) og mastergrad i idrettsvitenskap (2005) fra Høgskolen i Agder. Han har en ph.d innen idrettsvitenskap (2013) fra Norges idrettshøgskole. Jobber for tiden som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, med undervisning, forskning og veiledning innen tema som barn og unges utvikling, helseatferd, fysisk aktivitet og mental helse, motivasjonspsykologi og idrettslig prestasjon.

Charlotte Kiland (charlotte.kiland@ua.no) er utdannet statsviter fra Universitetet i Agder (2002) og har en ph.d. fra Universitetet i Bergen (2015). Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, hvor hun er studiekoordinator for bachelorprogrammet i folkehelsearbeid. Forskningen hennes har de siste årene fokusert blant annet på organisering og styring av helsetjenester og implementering av folkehelsepolitikk.

Elin Kolle (elin.kolle@nih.no) har en ph.d. fra Norges idrettshøgskole. Hun er førsteamanuensis ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole der hun underviser, forsker og veileder studenter på alle nivå. Hun jobber med epidemiologiske problemstillinger innen feltet fysisk aktivitet og skolebaserte intervensjoner, og underviser i fagene vitenskapelig metode og statistikk.

Egil W. Martinsen (e.w.martinsen@medisin.uio.no) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 1976. Han ble spesialist i psykiatri i 1985, og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved UiO fra 1989. Han er professor ved UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus siden 2007. Hans faglige hovedinteresse har vært behandlingsforskning, og han har spesielt vært interessert i betydningen av fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser, samt kognitiv atferdsterapi.

Emilie Mass (emiliefm@nih.no) har en master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (NIH) og er ansatt som forskningsmedarbeider ved seksjon for idrettsmedisinske fag på NIH. Fagfeltet hennes er kvinnehelse og trening under graviditet.

Bente Morseth (bente.morseth@uit.no) er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er utdannet idrettsfysiolog fra Norges Idrettshøgskole og har en Ph.d. i epidemiologi fra UiT (2011). Morseth leder forskningsgruppen Fysisk aktivitet og folkehelse ved UiT og forsker bredt innen fysisk aktivitet og helse, med hovedvekt på fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdom.

Line Merethe Oldervoll (line.oldervoll@ntnu.no) er utdannet idrettsfysiolog med hovedfag i idrettsvitenskap fra NTNU. Hun har doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU på fysisk aktivitet hos pasienter med kreft i ulike faser av sykdommen. Mange års både klinisk og forskningserfaring fra trening og rehabilitering for pasienter med kreftsykdom og har gjennomført flere randomiserte studier, systematiske oversikter og meta-analyser. I dag forskningsleder for kreft, sykelig overvekt og arbeidsrettet rehabilitering i LHL-klinikkene med bistilling ved NTNU.

Yngvar Ommundsen er utdannet allmennlærer fra Kristiansand lærerhøgskole 1975, med faglærerutdanning i kroppsøving 1977 og hovedfag 1979 i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Han har en ph.d innen idrettsvitenskap fra samme sted 1992. Han arbeider som professor innen idretts- og helsepsykologi ved Norges idrettshøgskole og ved Universitetet i Agder med særlig vekt på undervisning, forskning og veiledning innen motivasjonspsykologi, atferdsendring samt barn og unges kognitive og psykologiske utbytte av deltagelse i idrett og fysisk aktivitet.

Geir K. Resaland (geirkr@hvl.no, tlf 5767 6097) har siden 2001 arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Lærarutdanning, Kultur og Idrett, Institutt for Idrett, kosthald og naturfag. Forskningsfeltet hans er i hovedsak skolebaserte intervensjoner i form av fysisk aktivitet som undersøker endring i helse- og læringsvariabler. Han har doktorgrad på fysisk aktivitet i skolen i et forebyggende folkehelseperspektiv, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i juni 2010.

Mathias Ried-Larsen (mathias.ried-larsen@regionh.dk) er gruppeleder og ansvarlig for anvendt forskning ved Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, København, Danmark. Han arbeider med å «oversette» forskning fokusert på fysisk aktivitet fra molekylært og fysiologisk nivå til anvendt klinisk forskning, primært innen type 2 diabetes, men også innen kreft. Forskningsområdet er kliniske livsstilsstudier og epidemiologiske studier omhandlende fysisk aktivitet og sykdomskomplikasjoner forbundet med fysisk inaktivitet.

Ane K. Solbraa (ane.solbraa@hvl.no) har siden 2006 arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Lærarutdanning, kultur og Idrett, Institutt for Idrett, kosthald og naturfag. Forskningsfeltet hennes er i hovedsak fysisk aktivitet og folkehelse. Hun har doktorgrad på fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos voksne, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i april 2015. Undervisningsfeltet hennes er i hovedsak forebyggende fysisk aktivitet knyttet til ulike målgrupper, folkehelse og folkehelsearbeid.

Jostein Steene-Johannessen (Jostein.steene-johannessen@nih.no) er utdannet ved Norges idrettshøgskole (ph.d.) og er ansatt som førsteamanuensis ved seksjon for idrettsmedisinske fag. Han har tidligere arbeidet som førsteamanuensis og forskningsleder ved avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), nå Høgskulen på Vestlandet (2009-2013) og deretter ved Høyskolen Kristiania som førsteamanuensis og faglig studieleder for bachelorgraden i Fysisk aktivitet og ernæring (2013-2018). Han arbeider primært med epidemiologiske problemstillinger innenfor feltet fysisk aktivitet og skolebaserte intervensjoner, samt underviser i fysisk aktivitet og helse.

Britt Elin Øiestad (brielo@oslomet.no) er fysioterapeut og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2011. Øiestad er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet der hun underviser fysioterapistudenter på bachelor-, master- og ph.d.nivå. Hennes forskningsfelt er muskelskjelettskader, plager og sykdommer med hovedtyngden på kneskader og artrose.