Lena Heyn

Lena Heyn

Lena Heyn er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), hvor hun blant annet jobber med kommunikasjonsundervisning og veiledning av sykepleierstudenter. Hun er utdannet sykepleier fra Flinders University of South Australia og har master i sykepleievitenskap og ph.d. i pasient–kliniker-kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Heyn har klinisk erfaring fra Seksjon for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og fra onkologisk poliklinikk ved Ahus HF, Akershus universitetssykehus, hvor hun også var fagutviklingssykepleier.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform