Kristin Hartveit Hansen

Kristin Hartveit Hansen er universitetslektor på sykepleierutdanningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik. Hun er sykepleier med videreutdanning i psykiatri og har en mastergrad i rådgivningsvitenskap fra Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hartveit Hansen har bred klinisk erfaring fra både primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten. Hun har veiledning og psykisk helse som sitt hovedfelt og et stort hjerte for pedagogikk og bruk av fortellinger som inngang til kunnskap og forståelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform