Kirstine Riis

Kirstine Riis har bakgrunn som tekstilhåndverker, lærer og forsker. I 2016 forsvarte hun sin doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Siden 2010 har Kirstine vært ansatt som høgskolelektor/førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) (tidligere Høgskolen i Telemark [HiT] og Høgskolen i Sørøst-Norge [HSN]). I sitt arbeid har Kirstine forsket på hvordan kunnskap utvikler seg og formidles når man arbeider praktisk skapende med materialer i verkstedet. Hun er opptatt av hvordan kunnskap som et levende fenomen kan knyttes til håndverk og empati, økologi og bærekraft. De siste årene har Kirstine sammen med blant andre kollegaer ved USN utforsket skaperverkstedet som arena for å jobbe med både analog og digital teknologi i kunst og håndverk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform

Anmeldelser

Boken kan være en idébank og nyttig håndbok i kunst og håndverk-undervisning. Den kan også være en tankevekker og inspirasjonskilde for oss som er lærere i andre fag.

Anne Rita Feet, Bedre Skole nr. 1/2021Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk