Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk (Heftet)

Gjenbruke – Oppvinne – Skape

Forfatter:

Ragnhild Näumann, Kirstine Riis og Helene Illeris

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202631413
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Estetiske fag, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

Dette er den første norske boken som tar for seg bærekraftdidaktikk og bærekraftig utvikling i faget kunst og håndverk.

Med utgangspunkt i ny forskning ønsker forfatterne å endre måten vi tenker på når det gjelder læring, kunnskap og danning slik at bærekraft inngår som en naturlig del av alt arbeid i kunst- og håndverksfaget. Gjennom didaktiske modeller viser forfatterne blant annet hvordan bærekraftdidaktikk kan integreres i undervisningen. Med egne prosjekter presenterer de videre undervisning med barn og unge, hvor kreativitet og utforskertrang fremheves, samtidig som de har fokus på å minimere miljøbelastningen ved de ulike prosjektene.

Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk består av to deler. Del I presenterer bokens tilnærming til læring, kunnskap og dannelse gjennom å etablere begrepet BKH (Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk). I tillegg gjennomgår forfatterne læreplanene i kunst og håndverk med særlig fokus på det tverrfaglige tema bærekraftig utvikling. Del II tar for seg en rekke ulike gjenbruksmaterialer og ser på hvordan disse kan brukes som aktive "partnere" i kunst og håndverk.

Boken henvender seg til studenter, lærere og forskere som er opptatt av en pedagogisk tilnærming gjennom bærekraftig tenkning og bruk av bærekraftige materialer.

Til toppen

Presse Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

Boken kan være en idébank og nyttig håndbok i kunst og håndverk-undervisning. Den kan også være en tankevekker og inspirasjonskilde for oss som er lærere i andre fag.

Anne Rita Feet, Bedre Skole nr. 1/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ragnhild Näumann har bakgrunn som lærer i kunst og håndverk ved Holviga ungdomsskole og Grimstad kulturskole. De siste årene har hun også vært leder i Grimstad kunstforening. I 2016 fullførte Ragnhild mastergradsavhandlingen Upcycling med gjenbrukstekstiler. Bærekraftig didaktikk i kunst og håndverksfaget ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Kirstine Riis har bakgrunn som tekstilhåndverker, lærer og forsker. I 2016 forsvarte hun sin doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Siden 2010 har Kirstine vært ansatt som høgskolelektor/førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) (tidligere Høgskolen i Telemark [HiT] og Høgskolen i Sørøst-Norge [HSN]). I sitt arbeid har Kirstine forsket på hvordan kunnskap utvikler seg og formidles når man arbeider praktisk skapende med materialer i verkstedet. Hun er opptatt av hvordan kunnskap som et levende fenomen kan knyttes til håndverk og empati, økologi og bærekraft. De siste årene har Kirstine sammen med blant andre kollegaer ved USN utforsket skaperverkstedet som arena for å jobbe med både analog og digital teknologi i kunst og håndverk.

Helene Illeris har bakgrunn som kunstner, lærer og forsker. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling i kunst- og håndverkdidaktikk ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) (nå Aarhus Universitet) i 2002, og siden har hun arbeidet med å utvikle fagområdet i Skandinavia. Helene har skrevet en lang rekke vitenskapelige bøker, kapitler og artikler om didaktikk knyttet til samtidskunst, visuell kultur og estetiske læringsprosesser. Siden 2010 har hun vært ansatt på fulltid som professor i kunstfagdidaktikk ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for kunstfag, der hun har vært opptatt av performative og kunstbaserte læringsformer og av bærekraft som innfallsvinkel til kunstfagene. Hun har utviklet begrepene Art Education for Sustainable Development (AESD) og økologisk oppmerksomhet i kunst og håndverk.