Kirsti Tveitereid
© © Hege Mathisen_Læringsmiljøsenteret

Kirsti Tveitereid

Kirsti Tveitereid er utdannet kulturviter og arbeider som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har også mastergrad i faglitterær skriving, og mangeårig erfaring med formidling av barnehagens og skolens fagtekster. Hun er en engasjert fagblogger, og har bidratt med tekster i artikler og bøker om skole og barnehage.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform