Kirsten Linnea Kruse
© Foto: Daria Kalashnikova-Larsen

Kirsten Linnea Kruse

Kirsten Linnea Kruse er førsteamanuensis og lærerutdanner ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes undervisnings- og forskningsinteresse knytter seg til sosialsemiotikk og norskdidaktikk med særlig blikk for multimodale digitale og litterære tekster i lese- og skriveopplæringen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform