Katrine Giæver

Katrine Giæver er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet språklig og kulturelt mangfold i barnehagen, og doktorgraden hennes handlet om «Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen». Tidligere har hun vært ansatt som rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og i Kunnskapsdepartementet, i tillegg til mangeårig erfaring fra barnehagefeltet. Giæver er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Barnehagen som samfunnsinstitusjon (2020). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform