Karl Halvor Teigen

Karl Halvor Teigen

Karl Halvor Teigen (f. 1941) er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og Adjunct Research Scientist ved Simula Research Laboratory. Her leder han et prosjekt om kommunikasjon av usikkerhet om klimaendringer. Han har vært professor i psykologi ved universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo med hovedvekt på tenkningens psykologi, og har veiledet en rekke doktorander på temaer innenfor bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har publisert flere bøker og skrevet et stort antall bokkapitler og forskningsartikler innenfor kognitiv psykologi, sosialpsykologi og psykologiens historie. Han har vært president for European Association of Decision Making, er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Dessuten har han vunnet en internasjonal IgNobel pris for tullete forskning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform