Kari Steen-Johnsen
© Institutt for samfunnsforskning

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet, blant annet et prosjekt om konsekvenser av sosiale medier for det offentlige rom.

Titler i salg

Viser 1 - 9 av 9