Jon Arve Husby

Jon Arve Husby

Jon Arve Husby er høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning i Levanger. Han er utdannet biolog med kjemi og kroppsøving i fagkretsen og har vært ansatt ved lærerutdanningen siden 1989. Han har lang erfaring i undervisning innenfor naturfagene og med særlig vekt på feltundervisning og uteskole. Han har flere års erfaring med å undervise i faget Uteområdet som læringsarena.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2