Den engasjerte eleven av Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker og Hans Petter Andersen (Open Access)
Open Access

Den engasjerte eleven (Open Access)

Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen

Forfatter:

Tove Anita Fiskum, Dag Gulaker og Hans Petter Andersen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202583842
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den engasjerte eleven

Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer. I Den engasjerte eleven belyser vi hvordan vi gjennom undrende, utforskende og aktiviserende undervisning kan føre til engasjerte elever. Antologien inneholder 12 fagfellevurderte kapitler skrevet av forfattere som underviser i et bredt spekter av fag ved lærerutdanningen ved Nord universitet.

Boka er delt i to deler. Den første delen starter med noen generelle kapitler som bevisstgjør leseren på hva undrende, utforskende og aktiviserende undervisning er, og hva som skiller disse tre ulike tilnærmingene fra hverandre. I tillegg vil leseren bli bevisstgjort verdigrunnlag og overgripende syn som vil ligge bak valgene av undervisningsform og forhold ved eleven som vil påvirke hvordan læringsutbyttet i slike arbeidsformer vil bli. Dette er kunnskap som blir vesentlig når vi skal vurdere undervisningsoppleggene.

I del to av boka presenteres ulike undrende, utforskende og aktiviserende arbeidsformer. I disse kapitlene vil leseren få eksempler som belyser motivasjonsteori, tverrfaglig arbeid, og mulige effekter vi kan få av en læringsaktivitet som ikke nødvendigvis er på jakt etter ett eneste riktig svar.

Til toppen

Forfatter(e)
Tove Anita Fiskum jobber som høgskolelektor i pedagogikk og underviser i faget pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men har også kroppsøving og friluftsliv i sin fagkrets. Hun har forsket på uteskole i flere år og har vært opptatt av hva denne undervisningsformen gjør med ulike elever. Hun har flere års erfaring i å undervise på studiet Uteområdet som læringsarena.
Dag Gulaker arbeider som høgskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til utdanning av grunnskolelærere. Praktisk bruk av matematikk i skolesammenheng er et interessefelt.

Hans Petter Andersen er utdannet geograf og arbeider som førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har gjennom mange år jobbet med fagdidaktiske problemstillinger i samfunnsfag og miljøundervisning. Han har deltatt i flere praksisrettede og tverrfaglige utviklingsprosjekter i lærerutdanningen. Han har dessuten yrkeserfaring fra landmåling og diverse kartleggingsarbeid innen både bygg og anlegg og landbruk.

Kåre Haugan er dosent dr. scient. Han forsker og underviser innen kjemi og biologidelen av naturfaget på grunnskolelærer-
utdanningen 1-7 og 5-10. Han har utforskende kjemiundervisning og feltbiologi som sentrale interesseområder.

Heidi Kristin Holmen er førstelektor i pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen og skolefaglig rådgiver, og underviser nå i biografier 250 faget Pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærer- utdanningen. Forskningsinteressene er knyttet til utvikling, læring og samarbeid i skolen som organisasjon, spesialpedagogisk arbeid og læringsmiljø.

Anne Kathrine Hundal er førsteamanuensis ph.d. i norskdidaktikk.
Hennes doktorgradsarbeid handler om skriveutvikling og skriveopplæring.
Hun har bakgrunn som lærer i grunnskolen og videregående
skole og underviser nå i norskfaget i grunnskolelærer- utdanningen og
barnehagelærerutdanningen.

Jon Arve Husby er høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning i Levanger. Han er utdannet biolog med kjemi og kroppsøving i fagkretsen og har vært ansatt ved lærerutdanningen siden 1989. Han har lang erfaring i undervisning innenfor naturfagene og med særlig vekt på feltundervisning og uteskole. Han har flere års erfaring med å undervise i faget Uteområdet som læringsarena.

Kai Lennert Johansen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har mange års erfaring fra grunnskolen, fra musikk- og kulturskolen og fra videregående skole. Han er aktiv korleder, komponist og arrangør.

Ingvild Mestad er universitetslektor i KRLE. Hun underviser i religionskunnskap,
religionsdidaktikk og etikk ved grunnskolelærer- utdanningen. Interesseområder er literacy i KRLE og religionsfagets plass i skolen. For tiden arbeider hun med et doktorgradsprosjekt om KRLE-lærernes fagforståelse.

Hege Myhre er førsteamanuensis med ph.d. i pedagogikk. Hun har allmennlærerutdanning,
hovedfag i sosiologi og doktorgrad innen feltet skoleledelse. Hennes fremste forskningsinteresse er lærerprofesjonalitet i
biografier i møte med ledelse og styring. Hun underviser hovedsakelig i faget Pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanningen.

Mona Reitan Rosenlund er universitetslektor i pedagogikk. Hun underviser i pedagogikk ved grunnskolelærer- utdanningen og matematikk i barnehagelærer- utdanningen. Hun har tidligere jobbet som lærer i matematikk og naturfag, og i pedagogisk psykologisk tjeneste hvor hun har hatt hovedansvaret for blant annet matematikkutredning.

Ninni Anita Rotmo Olsen er universitetslektor i Kunst og Håndverk. Hun arbeider med digital bildebehandling knyttet til fag, fototeknikk og redigeringsverktøy og praktisk bruk av programmer og applikasjoner i sammenheng med visuelt/auditivt uttrykk i for- og etterarbeid med studenter. Hun er billedkunstner med en rekke utstillinger, og er bl.a. innkjøpt av Henie Onstad Kunstsenter og Trondheim kommune.

Randi Skaugen er høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har undervist både på grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og ulike videreutdanningstilbud. Hun er utdannet biolog med fysiologi som hovedfag, men miljøundervisning og uteskole har vært viktige interessefelt for henne. Hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt om uteskole og resultat på nasjonale prøver.

Trygve Skavhaug er høgskolelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har lang erfaring med undervisning om nærmiljøet og alternative læringsarenaer i undervisning. I seinere tid har han også fokusert på hvordan en kan koble bruk av digitale verktøy og bruk av nærmiljø og uteområde. Han har flere års erfaring i undervisning på studiet Uteområdet som læringsarena.

Arve Thorshaug er studieleder ved grunnskolelærerutdanninga, og han er universitetslektor i pedagogikk. Han har en bakgrunn som lærer, spesialpedagog og rektor i grunnskolen. Arbeider særlig med skoleutvikling og viktigheten av gode relasjoner. Er prosjektleder for Universitetsskoleprosjektet i Nord universitet.

Roy A. Waade er førstelektor, med doktorgrad på emnet «Soundpainting som kompositorisk-improvisatorisk verktøy». Waade har tidligere vært musikklærer både i grunnskolen, kulturskolen, videregående skole og i folkehøgskolen. Han er dessuten aktiv som både musiker, arrangør, komponist og dirigent for bl.a. fusionband, kor og storband. Han har flere Rikskonsert-turneer og flere plateutgivelser bak seg og har også vært gjesteforeleser i samspill og improvisasjon i utlandet.

Anke Zondag er universitetslektor i engelsk språk, litteratur og didaktikk. Hun underviser i engelsk didaktikk og litteratur ved grunnskolelærer- utdanningen. Hun arbeider med et doktorgradsprosjekt om spontan muntlig engelsk gjennom improvisasjonsbaserte aktiviteter.