John Asland
© Foto: Ola Nordmann, UiO.

John Asland

John Asland er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og arverett. Asland er også hovedredaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5