John Asland
© Foto: Ola Nordmann, UiO.

John Asland

John Asland er professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig lærer i arverett. Han har skrevet doktoravhandling om uskifte, lærebok i arverett sammen med Peter Lødrup, og han har vært sekretær for Arvelovutvalget. Asland har undervist i familie-, arve- og erstatningsrett gjennom flere år.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform