Jens B. Grøgaard
© NIFU STEP

Jens B. Grøgaard

Jens B. Grøgaard (dr.philos.) er professor i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forsker 1 i bistilling ved NIFU STEP (Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Hans forskningsfelt er skolens betydning for elevenes læringsutbytte, frafall i videregående opplæring, spesialundervisning og studier av overganger til arbeid etter endt utdanning. Grøgaard har ofte fokus på skolen som en arena for sosial ulikhet, men arbeider nå i større grad med problemstillinger knyttet til vurderinger av skolekvalitet. Han har tidligere arbeidet med levekårsanalyser (bl.a. i Estland) og evalueringer av sysselsettings- og kvalifiseringstiltak.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform