Kunnskapssamfunnet tar form (Heftet)

Utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur

Forfatter:

Jens B. Grøgaard og Liv Anne Støren (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 265
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202258320
Kategori: Sosiologi
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunnskapssamfunnet tar form

Det har foregått en utdanningseksplosjon i Norge de siste tiårene, og stadig flere får høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Utdanning er knyttet til en rekke formål i samfunnet der det viktigste er det økonomiske, det vil si arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Ved å sørge for at næringsliv og forvaltning får god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, bidrar utdanningsinstitusjonene til økonomisk utvikling både regionalt og sentralt. I tillegg bidrar utdanning til å utvikle enkeltmenneskets handlingsreportoar og produktivitet, til personlig utvikling, intellektuell vekst, toleranse og demokratisk innstilling. Veksten i utdanning er denne artikkelsamlingens hovedtema, og forfatterne stiller følgende sentrale spørsmål:

Hvordan er forholdet mellom samfunnets etterspørsel etter formell kompetanse og studenttallveksten?
Har arbeidslivet absorbert de store kullene med nyutdannete?
Er det forskjeller på arbeidstilpasningen i ulike utdanningsgrupper, sosiale grupper og når det gjelder kjønn og etnisitet?
Er det regionale forskjeller i bruk av den akademiske arbeidskraften?

Det empiriske materialet er hentet fra NIFU-STEPs undersøkelser av arbeidsmarkedssituasjonen til personer med høyere utdanning, og boken inngår i serien Kunnskapspolitiske studier som er et samarbeidsprosjekt mellom forlaget og NIFU-STEP.

Til toppen

Forfatter(e)

Jens B. Grøgaard (dr.philos.) er professor i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forsker 1 i bistilling ved NIFU STEP (Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Hans forskningsfelt er skolens betydning for elevenes læringsutbytte, frafall i videregående opplæring, spesialundervisning og studier av overganger til arbeid etter endt utdanning. Grøgaard har ofte fokus på skolen som en arena for sosial ulikhet, men arbeider nå i større grad med problemstillinger knyttet til vurderinger av skolekvalitet. Han har tidligere arbeidet med levekårsanalyser (bl.a. i Estland) og evalueringer av sysselsettings- og kvalifiseringstiltak.

Liv Anne Støren er sosiolog og forsker 1 ved NIFU, og har mange års erfaring med forskning på feltet høyere utdanning og arbeidsmarked. Hun har blant annet utført forskning om arbeidsmarkedssituasjonen blant innvandrere etter utdanningsbakgrunn, og har tidligere arbeidet mye med utdanningsvalg og -karrierer, ofte med særlig vekt på innvandreres utdanningsløp. Hun arbeider også med livslang læring, og er for tiden prosjektleder for et større forskningsrådfinansiert prosjekt (under FINNUT) om voksnes læring. I de senere årene har hun arbeidet mye med entreprenørskap i høyere utdanning. Andre forskningstemaer er forholdet mellom kompetanse og innovasjonsaktivitet og forholdet arbeidsmarkedssituasjonen og kvalitet i høyere utdanning.