Jannecke Wiers-Jenssen

Jannecke Wiers-Jenssen

Omtale
Jannecke Wiers-Jenssen (f. 1966) er Forsker 1 ved NIFU, og er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med en rekke tema innenfor høyere utdanning. Rekruttering, studenters vurdering av utdanning og lærested, kvalitetskriterier, overgang fra utdanning til arbeid, medisinstudenter og internasjonalisering. Særlig har hun jobbet med spørreskjemaundersøkelser, både til studenter og nyutdannede.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1