Jan Kampmann

Jan Kampmann

Jan Kampmann er professor i barneforskning ved Roskilde Universitet, ved både Institutt for mennesker og teknologi og Senter for barnehageforskning. Kampmann har i mange år vært knyttet til forskningsprosjekter og nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, der forskningsinteressen har fokusert på barns hverdag i barnehage og skole, hvilken innvirkning økt offentlig styring har på denne hverdagen og pedagogisk arbeid, samt metodiske og metodologiske utfordringer i å forfølge barns perspektiver i forskningssammenheng. Kampmann er blant annet medredaktør for boka Å forske blant barn (2021).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1