Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen er professor emeritus ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra prosjektering, utgravning og ledelse av forvaltningsinitierte arkeologiske undersøkelser på Sør- og Østlandet. Larsen publisert en rekke bøker og et stort antall artikler rettet mot forskere og et bredere publikum. Arbeidene spenner fra oversikter over landskapsområder via gravskikk til bosetningshistorie, men hans hovedfokus har vært på jernvinna i jern- og middelalder. Larsen har erfaring fra en rekke styringsgrupper og var leder av styringsgruppen for rv. 3/25 fra feltoppstart i 2015 til han gikk av med pensjon sommeren 2018.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

 • Ingen vei utenom av Jostein Bergstøl, Kristin Eriksen, Ingar Gundersen, Peter Hambro Mikkelsen, Arne Jouttijärvi, Jakob Kile-Vesik, Jan Henning Larsen, Johan Linderholm, Ingunn M. Røstad, Julian Post-Melbye, Bernt Rundberget, Vegard Skogheim, Arne Anderson Stamnes, Hilde Marie Sømme Melgaard og Torgeir Winther (Innbundet)

  Ingen vei utenom

  Arkeologiske utgravninger langs riksveg 3 og 25 i Løten og Elverum kommuner

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202672331 Innbundet Akademisk
 • Ingen vei utenom av Jostein Bergstøl, Kristin Eriksen, Ingar Gundersen, Peter Hambro Mikkelsen, Arne Jouttijärvi, Jakob Kile-Vesik, Jan Henning Larsen, Johan Linderholm, Ingunn M. Røstad, Julian Post-Melbye, Bernt Rundberget, Vegard Skogheim, Arne Anderson Stamnes, Hilde Marie Sømme Melgaard og Torgeir Winther (Open Access)
  Open Access

  Ingen vei utenom

  Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202632229 Open Access Akademisk