Ivar Frønes
© Erik Barnett Berglund

Ivar Frønes

Ivar Frønes er dr.philos. og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Adferdssenteret i Oslo. Han arbeider spesielt med trend- og kulturanalyse, barn, ungdom, familiesosiologi og livsløps- og generasjonsanalyse, med vekt på barnevern og sosial eksklusjon. Han har publisert en rekke bøker og artikler på disse områdene.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform