Den krevende barndommen (Heftet)

Om barndom, sosialisering og politikk for barn

Forfatter:

Ivar Frønes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202595494
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Spesialpedagogikk , Sosialfag , Pedagogikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Politifag og kriminalomsorg, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den krevende barndommen

Den krevende barndommen beskriver de problemene barn og ungdom møter når de vokser opp i dagens kunnskaps- og kompetansesamfunn. Denne samfunnsformen byr også på nye utfordringer innen politikken for pedagogikk og barnevern, og for å kunne takle disse må vi kjenne og forstå samfunnsutviklingen.

Den krevende barndommen er delt i tre hoveddeler som henger tett sammen, men som gir ulike perspektiver på barndom og oppvekst:

Del 1 tegner et bilde av grunnleggende trekk ved barndom og sosialisering i kompetansesamfunnet,

Del 2 beskriver barndommens sentrale arenaer,

Del 3 legger vekt på strategier i politikk og tiltak for barn.

Boka avsluttes med en diskusjon om hva som menes med kunnskapsbasert politikk og tiltak, og hvordan kunnskapsbaserte strategier kan utvikles. Boka er rettet mot studenter ved universiteter og høyskoler, men den vil også være nyttig for lærere, førskolelærere, fritidspedagoger og ansatte i kultur- og sosialsektoren som ønsker å forstå barns verden og den samfunnsutviklingen som preger den moderne barndommen.

Den krevende barndommen er en revidert og oppdatert utgave av Moderne barndom (3.utg.), og erstatter således denne.

Til toppen

Forfatter(e)

Ivar Frønes er dr.philos. og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Adferdssenteret i Oslo. Han arbeider spesielt med trend- og kulturanalyse, barn, ungdom, familiesosiologi og livsløps- og generasjonsanalyse, med vekt på barnevern og sosial eksklusjon. Han har publisert en rekke bøker og artikler på disse områdene.