Ingvill Thorson Plesner

Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform