Ingunn Størksen

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på overgang mellom barnehage og skole, barns reaksjoner etter samlivsbrudd og barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen. Størksen har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er en aktiv formidler til praksisfeltet. Hun leder FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UiS, som er initiert av Kunnskapsdepartementet og støttet av Norges forskningsråd.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform