Livsmestring og livsglede i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Ingunn Størksen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202586409
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Livsmestring og livsglede i barnehagen

Boka handler om livsmestring og livsglede, to begreper i ny rammeplan for barnehagen. Psykisk og fysisk helse, vennskap og felleskap samt sosial utjevning blir fremhevet. Forfatterne ønsker å legge til rette for alle typer mestring, fryd og begeistring i barnehagen.

Å kjenne seg selv og akseptere egne opplevelser og følelser er en viktig forutsetning for å være glad i seg selv og å kunne uttrykke egne behov. Det å kjenne seg selv og forstå andre er en viktig forutsetning for å leve godt sammen med andre i et fellesskap. Et godt utgangspunkt for dette er at barn er omgitt av dedikerte voksne. Her kan ansatte bidra med å sette ord på og dermed sortere og regulere barns følelsesmessige opplevelser.

Målgruppen er ansatte i barnehagen og studenter i barnehagelærerutdanningen både på bachelor og masternivå.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på overgang mellom barnehage og skole, barns reaksjoner etter samlivsbrudd og barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen. Størksen har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er en aktiv formidler til praksisfeltet. Hun leder FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UiS, som er initiert av Kunnskapsdepartementet og støttet av Norges forskningsråd.

Svanaug Lunde har lang erfaring fra barnehagefeltet og er utdannet pedagog, med en master i spesialpedagogikk. Lunde arbeider nå som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, der hun deltar i formidlingsarbeid, utvikling av nettressurser, fagbøker, undervisning og flere utviklings- og forskningsprosjekter, som Skoleklar, Agderprosjektet og SELMA. Lunde har utviklet og leder videreutdanning for barnehagelærere i Lekbasert læring og er prosjektleder for videreutdanning for leder i Aktivitetsskolen i Oslo. Lunde deltar også i flere nasjonale satsinger rettet mot barnehage- og skolefeltet.

Marianne Torve Martinsen er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger ved Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge) og har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage. Hun har skrevet flere artikler i bøker og vitenskapelige tidsskrifter og er aktiv formidler til praksisfeltet. Torve Martinsen deltar i og leder den nasjonale satsningen på utvikling av trygge og gode barnehagemiljøer uten mobbing og andre krenkelser (Læringsmiljøprosjektet), og hun leder flere prosjekter knyttet til barnehageutvikling i norske kommuner.

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad på temaet implementering og innovasjon og har tidligere publisert bokkapitler om mobbing i tidlig alder. Han har i flere år deltatt i nasjonale satsninger i arbeidet mot mobbing og underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiS.