Ingrid Ruud Knutsen

Ingrid Ruud Knutsen

Omtale
Ingrid Ruud Knutsen har doktorgrad innenfor temaet «diskurs, overvekt og empowerment» og har avsluttet en postdoktorstilling i et EU-prosjekt omhandlende nettverksperspektiver og kronisk sykdom ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1