Kritiske perspektiver i helsefagene av Marte Feiring, Ingrid Ruud Knutsen, Truls Ingvar Juritzen og Kristian Larsen
Open Access

Kritiske perspektiver i helsefagene

Utdanning, yrkespraksis og forskning

Forfatter:

Marte Feiring, Ingrid R. Knutsen, Truls I. Juritzen og Kristian Larsen (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 338
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550318
Kategori: Helse- og sosialfag
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kritiske perspektiver i helsefagene

Faglig kritikk og refleksjon er viktige elementer i all helsefaglig praksis og kunnskapsutvikling. Denne antologien presenterer et bredt spekter av kritiske perspektiver på helsetjenester og helsevitenskap, i hensikt å utfordre og oppfordre leseren til kritisk refleksjon.

Vektleggingen av evidensbasert praksis kan forstås som en kritikk av at helsearbeid i for liten grad har vært basert på det nyeste av vitenskapelig dokumentert kunnskap. Den økende betydningen som tillegges brukermedvirkning i behandling, tjenesteutforming og forskning, kan i stor grad sees som resultatet av årtier med kritikk av paternalistiske og egenrådige profesjoner. På samme måten kan satsing på folkehelse og forebygging forstås som en kritikk av et reaktivt og sykdomsfokusert helsevesen som agerer først når sykdom og skade er et faktum, i stedet for å forebygge. Evidensbasert praksis, brukermedvirkning og folkehelsearbeid kan dermed framstå som hardt tilkjempede, vellykkede og ønskelige resultater av kritisk vitenskapelig virksomhet. Så hva er da meningen med å utsette slike «opplagte goder» for enda mer kritikk? Med denne antologien vil vi demonstrere hvorfor vi kontinuerlig trenger å utfordre det vi tar for gitt, og vise med eksempler hvordan dette kan gjøres.

Målgruppen for boken er forskere og undervisere i helsefaglige temaer, samt studenter ved PhD- og masterutdanninger. Enhver profesjonsutøver i helse- og sosialfag vil også ha utbytte av å lese boken.

Til toppen

Anmeldelser av Kritiske perspektiver i helsefagene

Bokomtale: Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning

«Forfatterne gir stemme til en spørrende, søkende og undrende holdning innen utdanning, forskning og hverdagspraksis. Vi trenger å gjen-kikke, reflektere, resonnere og re-undersøke på alle samfunnets områder og nivåer. Fagkritisk tenkning bør være en bærende kraft i helsefaglig utvikling, utdanning, kunnskapsproduksjon og praksis – ifølge forfatterne. En innsiktsfull, spennende, nyttig og viktig bok!»Vegard A. Schancke, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Gudrun Brottveit is a criminologist and Associate Professor in Psychosocial Work and Welfare Studies at the University College of Østfold. Her research interests are related to critical criminology, the materiality of punishment, professional practices focusing on interpersonal meetings, subject ontology and body phenomenology. Brottveit has been responsible for various qualitative research projects and has participated in several national and international multidisciplinary research collaborations.