Inge Kvaran

Inge Kvaran

Inge Kvaran er utdannet barnevernspedagog, cand. polit i sosialpedagogikk og dr. polit i sosialt arbeid, og arbeider som førsteamanuensis på program for barnevernspedagogutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sammen med Jan Holm skrev han bøkene Gatebarn (1987) og Opprør, om Blitzmiljøet (1989). I 1996 utga han Miljøterapi, institusjonsarbeid med barn og ungdom og i 2001 var han medredaktør i Skilsmissens mange ansikter. Kvaran satt også i ekspertutvalget for NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Han har arbeidet, undervist, forsket og vært synlig i samfunnsdebatten innen barnevernsfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform