Barnevernsfaglig miljøterapi (Heftet)

Forfatter:

Inge Kvaran og Jan Holm

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 256
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349726
Kategori: Helse- og sosialfag og Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnevernsfaglig miljøterapi

Barnevernsfaglig miljøterapi er en lærebok om miljøterapi for barn og unge på institusjon, skrevet for studenter som skal arbeide i barnevernet, barne- og ungdomsinstitusjoner samt de som allerede arbeider i feltet eller er interessert i fagområdet. Formålet er å øke kunnskapen, ferdigheten og kompetansen i barnevernet generelt og i det miljøterapeutiske arbeidet spesielt.

Boka tar utgangspunkt i barnevernets samfunnsoppdrag, hvilke lover som regulerer arbeidet og hvem barna i barnevernet er.

Boka har et vitenskapsteoretisk syn, og teorier om tilknytning og relasjoners betydning står sentralt. Forfatterne presenterer en ny modell for barnevernsfaglig teori og arbeid. De hevder at denne modellen gir bedre forståelse og er et bedre redskap i dagens barnevernsfelt enn teorier i sosialt arbeid og sosialpedagogikk.

I barnevernsfaglig miljøterapi er teorier om psykologi, kommunikasjon, juss, sosiologi, pedagogikk/sosialpedagogikk, organisasjon og aktivitet sentrale. Begrepene omsorg, dannelse og behandling er bærende begreper som miljøterapien bygger på.

Flere systematiske arbeidsmodeller som brukes i barnevernsfeltet, presenteres og diskuteres, og eksempler fra ulike institusjonsplaner illustrerer teori og arbeid i praksis.

Forfatterne drøfter også hva som kjennetegner en god miljøterapeut, hvilke etiske og strukturelle forhold som påvirker miljøterapeutrollen samt hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som trengs i arbeidet som miljøterapeut.

Til toppen

Forfatter(e)
Inge Kvaran er utdannet barnevernspedagog, cand. polit i sosialpedagogikk og dr. polit i sosialt arbeid, og arbeider som førsteamanuensis på program for barnevernspedagogutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sammen med Jan Holm skrev han bøkene Gatebarn (1987) og Opprør, om Blitzmiljøet (1989). I 1996 utga han Miljøterapi, institusjonsarbeid med barn og ungdom og i 2001 var han medredaktør i Skilsmissens mange ansikter. Kvaran satt også i ekspertutvalget for NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Han har arbeidet, undervist, forsket og vært synlig i samfunnsdebatten innen barnevernsfeltet.