Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal


Hilde Wågsås Afdal har forsket på lærerutdanning og profesjonskunnskap, drevet læreplananalyser, komparative undersøkelser av høyere utdanning og studier av utdanningspolicy. Hun har også arbeidet på forskjellige måter med flerkulturell og internasjonal utdanning. Hennes doktorgradsavhandling er en sammenligning av konstruksjoner av læreres profesjonskunnskap i Finland og Norge. Afdal leder prosjektet EtiPP, om læreres profesjonsetikk, og er forsker i prosjektet «Horizontal governance and learning dynamics in higher education» (HOGLED). Afdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, og har tidligere arbeidet i grunnskole og i voksenopplæring for minoritetsspråklige.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform