Hilde Drivenes Johannessen

Hilde Drivenes Johannessen er førstebibliotekar og instituttleder for Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Johannessen er utdannet litteratur- og religionsviter og har publisert forskning innen informasjonskompetanse, forskningsstøtte og knowledge management.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1