Guro Utne Salvesen

Guro Utne Salvesen

Guro Utne Salvesen har vært engasjert som vitenskapelig assistent ved Norges musikkhøgskole i arbeidet med deler av forskningen bak bokutgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet. Hun har sitt hovedvirke som frilans-sanger og prosjektutvikler i flere ulike ensembler og prosjekter i norsk musikkliv, blant annet folkesangtrioen AUROM. I tillegg jobber hun som produsent for Norges Ungdomskor. Salvesen har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole med en bachelor i musikkpedagogikk og en master i utøvende sang med fordypning i skjæringspunktet mellom folkesang og samtidsmusikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2