Musikerne, bransjen og samfunnet av Elin Angelo, Ola K. Berge, Anja Nylund Hagen, Mari Torvik Heian, Bård Kleppe, Daniel Nordgård, Sigrid Røyseng, Guro Utne Salvesen, Simen Skrebergene, Heidi Stavrum, Øivind Varkøy og John Vinge (Open Access)
Open Access

Musikerne, bransjen og samfunnet (Open Access)

Forfatter:

Sigrid Røyseng, Heidi Stavrum og John Vinge (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202716264
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet

Musikerne er den største gruppen av kunstnere i Norge, og denne boka handler om dem. Musikere arbeider på mange ulike arenaer, inntar et bredt spekter av yrkesroller og uttrykker seg i mange forskjellige sjangre. Du opplever dem på klubb- og konsertscener nasjonalt og internasjonalt. Du finner dem på podiet i de store orkestrene og i orkestergrava når musikal, teater, dans og opera står på programmet. Du møter dem som lærere i kulturskolen, grunnskolen og på videregående. Du møter dem som musikalske ledere og drivkrefter i kor, korps og spellemannslag. Du møter dem i de mange kirkene våre og som ildsjeler i bygd og by, gymsaler og grendehus.

Gjennom tolv kapitler rettes oppmerksomheten mot musikernes konkrete arbeidsoppgaver og arbeidshverdag. Boka beskriver endringer og tendenser i musikkbransjen og i samfunnet som er viktige for hvordan musikere kan, vil og får utfolde seg. Bokas fire deler ser på endringer i musikerrollen, profesjonalisering, digitalisering og kulturpolitiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som alle påvirker arbeidsforholdene i bransjen, og gir ulike vilkår for ulike typer musikere.

Musikerne, bransjen og samfunnet er skrevet av tolv av landets fremste forskere innen kultursosiologi, musikkpedagogikk, kulturpolitikk og musikkbransjestudier. Boka er redigert av Sigrid Røyseng, Norges musikkhøgskole; Heidi Stavrum, Universitetet i Sørøst-Norge; og John Vinge, Norges musikkhøgskole.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Elin Angelo (PhD) is professor of music education at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education/Department of Music, and visiting professor at Nord University,Faculty of Education and Arts. Her research interests include music teacher education, higher music educationand music and art school-related research. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/elin.angelo

Ola K. Berge er seniorforsker, Ph.D ved Telemarksforsking, der han leder forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Berge forsker bl.a. på kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, internasjonalt kultursamarbeid og digital kulturproduksjon/-distribusjon, innenfor en rekke kulturelle uttrykk, særlig musikk og scenekunst.

Anja Nylund Hagen er musikk- og medieviter fra Universitetet i Oslo, ansatt i Kulturrådets avdeling for kunnskapsproduksjon, statistikk og analyse. Hagens forskningsinteresser ligger i kultur- og medieindustriene, musikk og nye medier, strømmetjenester, publikumsopplevelser, digitalisering og metodeutvikling. Hagens ph.d.-arbeid handlet om musikkopplevelser med musikkstrømmetjenester, og hun har senere forsket på digitaliseringsendringer, økonomi og opphavsrett i norsk musikkbransje.

Mari Torvik Heian er seniorforsker ved Telemarksforsking der hun arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger, blant annet knyttet til kunstneres inntekter og arbeidsliv, kjønnsulikhet og kunst og kultur for barn og unge. Hun har skrevet en rekke forskningsrapporter og vitenskapelige artikler om disse temaene. Heian er sosiolog med ph.d. fra Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Bård Kleppe er seniorforsker ved Telemarksforsking. Han har gjennomført en rekke forskningsprosjekter om kulturpolitikk, kunstneres arbeidsvilkår, museumsorganisering, scenekunstfeltet, musikkfeltet og kunstformidling for barn og unge. Kleppe har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og doktorgrad i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hans doktorgradsprosjekt var en komparativ studie av teaterpolitikk og kunstnerisk arbeid i tre europeiske land.

Daniel Nordgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, hvor han forsker og underviser innen musikk, digitalisering og musikkindustri. Nordgård jobber med nasjonal og internasjonal musikkbransje og endringer i kjølvannet av digitaliseringsprosessen.

Sigrid Røyseng er professor i kultursosiologi ved Norges musikkhøgskole og professor II i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI. Røyseng er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo med en doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider med problemstillinger innen kulturpolitikk, kunstsosiologi og kulturledelse.

Guro Utne Salvesen har vært engasjert som vitenskapelig assistent ved Norges musikkhøgskole i arbeidet med deler av forskningen bak bokutgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet. Hun har sitt hovedvirke som frilans-sanger og prosjektutvikler i flere ulike ensembler og prosjekter i norsk musikkliv, blant annet folkesangtrioen AUROM. I tillegg jobber hun som produsent for Norges Ungdomskor. Salvesen har sin utdanning fra Norges musikkhøgskole med en bachelor i musikkpedagogikk og en master i utøvende sang med fordypning i skjæringspunktet mellom folkesang og samtidsmusikk.

Simen Skrebergene er utdannet ved Norges musikkhøgskole med master i musikkpedagogikk og videreutdanning innen musikkteknologi. Han har vært vitenskapelig assistent ved Musikkhøgskolen i arbeidet med bokutgivelsen Musikerne, bransjen og samfunnet. Skrebergene jobber som folkehøgskolelærer i musikkproduksjon og grafisk design ved Skjeberg Folkehøyskole. Han har også et aktivt virke i norsk musikkliv gjennom ulike band og prosjekter.

Heidi Stavrum er førsteamanuensis i kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø. Stavrum har bred erfaring fra forskning på norsk og nordisk kulturpolitikk og kulturliv, innenfor tema som musikkpolitikk, kultur for barn og unge og kreativ næring.

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, med doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo (2001). Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og er også professor II ved lærerutdanningen på OsloMet. Han har publisert en lang rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Senere utgivelser på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (sammen med Henrik Holm, Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er en av redaktørene for SEGL – Katolsk årsskrift for religion og samfunn. Han er også komponist, og står blant annet bak CD-utgivelser med Morten Harket og Solveig Slettahjell.

John Vinge er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og studieleder for bachelorprogrammet i musikkpedagogikk. Han har en bred og variert undervisnings- og forskningsbakgrunn som spenner over utøvende og pedagogiske emner på tvers av skoleslag og musikkpedagogiske praksiser. Vinge er også utøvende musiker og plateprodusent, og medvirker på flere album for norske artister. Han har komponert og produsert musikk til en rekke barneprogrammer for NRK.