Gunilla Borglin

Gunilla Borglin

Gunilla Borglin er professor i sykepleievitenskap ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun er sykepleier og har master- og doktorgrad i sykepleievitenskap. Hennes forskning er knyttet til forskningsmetode, gamle menneskers helse, livskvalitet og behov for sykepleie samt modeller/intervensjoner rettet mot grunnleggende behov og sykepleie

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform